Groener in de KopGroener in de KopGroener in de KopGroener in de KopGroener in de KopGroener in de Kop

Groener in de Kop

Groener in de Kop

Lokale subsidies helpen

Het verduurzamen van een huis is de moeite waard, maar vergt vooraf soms een forse investering. Gelukkig zijn er, naast landelijke regelingen, ook lokale financierings- en subsidiemogelijkheden waarmee de gemeente Steenwijkerland het een stukje aantrekkelijker maakt om Groener in de Kop te worden. Hieronder leest u meer over de lokale financierings- en subsidiemogelijkheden:

 

De sociale duurzaamheidslening isoleren en opwekken duurzame energie

Woningeigenaren of huurders met een laag inkomen hikken vaak aan tegen hun steeds hoger wordende energierekening. Laat staan dat er geld ‘over’ is om thuis te isoleren of duurzame energie op te wekken. De gemeente Steenwijkerland helpt met een renteloze lening die het aantrekkelijk maakt om te investeren in duurzaamheid. Met deze speciale lening worden mensen geholpen die wel graag duurzaamheidsmaatregelen willen treffen, maar dat financieel niet kunnen. De sociale duurzaamheidslening is bedoeld voor huishoudens in Steenwijkerland met een inkomen van maximaal 150% van het sociaal minimum die voor minimaal € 1500 willen verduurzamen. Meer informatie kunt u vinden via deze link: https://bit.ly/3GLrwec

 

We zouden het waarderen dat de informatie over de lening bij zo veel mogelijk inwoners terecht zou komen. Wilt u ons helpen om uw leden te attenderen op deze lening?

U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorlichtingspakket, bestaande uit:

  1. Folders (We sturen u een aantal exemplaren toe, uiteraard sturen we u graag nog meer folders toe.)
  2. Posters (Hiervan sturen we een exemplaar op)
  3. Banner voor website (zie bijlage)
  4. Artikel voor eigen media (zie bijlage)

 

Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven

Met de Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven kunnen inwoners van Steenwijkerland een teruggave krijgen op de materiaalkosten van energiebesparende maatregelen aan hun woning, wanneer men deze maatregelen zelf uitvoert. Hiermee is deze subsidie een aanvulling op de landelijke Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Dit is inmiddels overgegaan in de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), die alleen kan worden aangevraagd wanneer de maatregelen door een aannemer worden uitgevoerd. De maximale hoogte van de subsidie varieert afhankelijk van of u de subsidie alleen of gezamenlijk aanvraagt en afhankelijk van het aantal maatregelen dat u uitvoert. Meer over Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven.

 

Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties heeft de gemeente Steenwijkerland een lening voor duurzame projecten op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie: de duurzaamheidslening voor maatschappelijke organisaties.

We verstrekken de duurzaamheidslening aan maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen, kerken en buurthuizen in de gemeente Steenwijkerland. Het geld is bedoeld voor de realisatie van duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen, LED verlichting of isolatie. De leningen bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Van de investering kan maximaal 75% met deze lening worden gefinancierd. Het rentetarief is afhankelijk van de looptijd. Looptijd 5 en 10 jaar : 1%, looptijd 15 jaar: 1,5%.

Meer informatie over de duurzaamheidslening kunt u vinden op https://bit.ly/3wcX3Rs.

 

Infopunt Duurzaam Doen. Groene stappen in de Kop

Aan de Kerkstraat 4 in Steenwijk bevindt zich het Infopunt Duurzaam Doen. Mensen kunnen er terecht voor informatie en inspiratie. Over bijvoorbeeld de mogelijkheden om energie te besparen, hun huis te verduurzamen of om bewuste keuzen te maken. Laat ik wat vaker de auto staan en pak ik de fiets? Ga ik minder vlees eten? Geef ik biodiversiteit een kans in mijn tuin?

 

Landelijke regelingen

Ook zijn er veel landelijke regelingen voor het verduurzamen van woningen. Wilt u weten voor welke landelijke of lokale subsidie mogelijkheden u in aanmerking kunt komen? Doe de subsidiecheck op ons energieloket. Deze biedt ondersteuning aan woningeigenaren bij het verduurzamen van de woning.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Jantina Venema, telefoonnummer 14 0521 of een e-mail sturen naar duurzaam@steenwijkerland.nl

 Terug naar overzicht