LidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie Dorpsbelang Steenwijkerwold

Lid worden en de Woldkraante ontvangen en deelnemen aan diverse activiteiten?  Dat kan! Onderop deze pagina vindt u een aanmeldformulier. Vul dit document compleet in en mail het ingevulde en ondertekende formulier naar info@dorpsbelang.eu 

Contributie                            voor 1 juni                  na 1 juni voor 31 december

Nieuwe lid                            € 12,00                        € 7,00

 Wilt u zich afmelden als lid van Dorpbelang doet u dit dan voor 1 februari.Gaat u verhuizen? Denk dan ook aan een adreswijziging voor onze ledenadministratie.

U bent lid van 1 januari tot en met 31 december. In de jaarvergadering medio maart/april kan gestemd worden voor een mogelijke contributieverhoging die ingaat het volgende contributiejaar.

 Onder leden van Dorpsbelang word verstaan, het hele gezin inclusief inwonende kinderen TOT 18 jaar.

 Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je zelf lid worden van Vereniging Dorspbelang Steenwijkerwold.

 Jaarlijkse Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van Ver.Dorpsbelang Steenwijkerwold kan alleen per automatische incasso betaald worden. U kunt ons machtigen d.m.v. het invullen en ondertekenen van onderstaande machtiging. Lever deze machtiging dan in bij één van de bestuursleden.

Download hier het machtigingsformulier

Alle correspondentie rond het lidmaatschap kunt u sturen naar info@dorpsbelang.eu