InformatiebordenInformatiebordenInformatiebordenInformatiebordenInformatiebordenInformatieborden

Informatieborden

Door middel van dit kader willen wij een en ander duidelijk maken over het gebruik van de informatie borden aan de invalswegen rondom Steenwijkerwold.
Wij hanteren hiervoor twee categorieën:

1: Verenigingen / Goede doelen:
U kunt gratis uw activiteiten bekend maken op onze borden, mits dit een jaarlijks
terugkerend evenement is. Anders zijn hier kosten aan verbonden. U geeft aan welke tekst u op de informatieborden wenst. Onze coördinator verzorgt dan de tekst en het plaatsen van de borden..

2: Commerciële  instellingen:
U kunt tegen betaling uw activiteiten bekend maken op onze borden. U betaalt voor de 
vier borden € 40,00. Voor de letters die voor de tekst nodig zijn betaalt U € 1,00 per letter.
Wij verzorgen dan de tekst en het plaatsen van de borden. De borden plus letters zijn dan
uw eigendom en kunnen daarna elk jaar opnieuw gebruikt worden. Ver. Dorpsbelang
Steenwijkerwold bewaart de borden gratis voor u.

 Voor beide categorieën geldt:

Wanneer de informatieborden vol zijn, bepalen de coördinatoren welke informatie er geplaatst wordt. U dient minimaal één maand voor aanvang van de activiteit per mail contact met één van onze coördinatoren op te nemen en uw activiteit aan de coördinator te communiceren..

Neem contact op met één van de bestuursleden.