SV Steenwijkerwold 50 JaarSV Steenwijkerwold 50 JaarSV Steenwijkerwold 50 JaarSV Steenwijkerwold 50 JaarSV Steenwijkerwold 50 JaarSV Steenwijkerwold 50 Jaar

SV Steenwijkerwold 50 Jaar

 

SV Steenwijkerwold 50 jaar

Door Sjef Damhuis

In het weekend van 3 en 4 juni 2023 vierde SV Steenwijkerwold haar 50-jarig bestaan met tal van activiteiten. Tijd om in deze rubriek aandacht te besteden aan het ontstaan van deze mooie voetbalvereniging die nog steeds veel betekent voor ons dorp.

 

Het begin

In 1936 werd KVC (Kerkbuurtse Voetbal Club) opgericht. De voorzitter was het hoofd van de openbare lagere school meester Van Tuinen. De penningmeester was de plaatselijke cafébaas Pieter Pen. Het voetbalveld was gevestigd op een stuk land aan de Ten Holtheweg ter hoogte van de boerderij van Linthorst, die eigendom was van de penningmeester. De leden hadden over het algemeen geen kerkelijke achtergrond. Harm Kuiper was één van de betere spelers van KVC, volgens de overlevering had hij een enorm schot in de benen. Hij loste eens een “punter” op het doel, maar de bal trof per ongeluk een dame die langs de lijn stond. De vrouw moest met een hersenschudding wekenlang in bed blijven.                                                                                                              De katholieke sporters konden natuurlijk niet achterblijven en hadden inmiddels BWG (Blauw Wit Gelderingen) opgericht. Het veld lag tegenover het RK-kerkhof bij de Gelderingensteeg. Er werd uitsluitend op zondagmiddagen tegen andere katholieke clubs gespeeld. Na afloop van een wedstrijd moesten de spelers vaak nog naar een verplichte kerkdienst. Soms gebeurde het dat ze in voetbaltenue in de kerk verschenen. In 1937 ontstond er een enorme rel omdat de pastoor ontdekte dat er ook tegen clubs met niet katholieke spelers werd gevoetbald. Om dit te voorkomen, benoemde mijnheer pastoor Jan Struik, leraar van de plaatselijke kweekschool, als voorzitter.  Als penningmeester fungeerde de plaatselijke schilder Pé Velner. Zowel KVC als BWG werden eind jaren 30 opgeheven. Beide clubs hebben slechts enkele jaren bestaan. Verschillende leden vertrokken naar VV Willemsoord.

 

The Swallow

Op 4 november 1947 werd er aan de stamtafel van café “Uitspanning de Woldberg”, gerund door de uitbaters Hendrik en Griet Stoffels, voetbalvereniging “The Swallow” opgericht. Henk van Dalen werd voorzitter, Tinus Pit werd secretaris en Dries Stoffels penningmeester. In eerste instantie zou de club de naam “de Zwaluwen” krijgen. De KNVB keurde deze naam af, omdat er al een club bestond onder deze naam.

Tijdens een bestuursvergadering kwam iemand op het idee om de naam te vertalen naar het Engels. Het verhaal gaat dat één van de bestuursleden op dit idee kwam toen er tijdens de vergadering een doosje lucifers op tafel lag van het merk “de Zwaluw” waarop ook de Engelse vertaling van het merk stond. De KNVB ging uiteindelijk akkoord met de nieuwe naam. Geen idee of dit verhaal op waarheid berust, maar het is in ieder geval een mooie anekdote. 

Boer Anne Jong, die vrijwel naast de Woldberg woonde, stelde een stuk grond beschikbaar waarop gevoetbald mocht worden. Het hoogteverschil op het stuk weiland was enorm waardoor goed voetbal onmogelijk was. Wonder boven wonder ging de KNVB akkoord met dit “knollenveld”. Na drie jaar hier te hebben gevoetbald, werd een stuk grond direct naast het café omgetoverd tot een redelijk speelveld. De kleedkamer bevond zich in de koeienstal van de familie Stoffels. Wasgelegenheid was er bij de waterpomp van de koeien. Er werd getraind in de grote schuur van landgoed “de Eese”. Doordat het aantal leden bleef groeien en er geen mogelijkheden waren om legaal uit te breiden, werd zonder toestemming op een stuk grond van “De maatschappij de Baars” een extra veld aangelegd. Voor de uitbreiding werd een stuk bos gerooid en een naastgelegen pad verlegd. Niemand schijnt deze “landroof” ooit ontdekt te hebben.


"Uitspanning de Woldberg waar aan de stamtafel in 1947 "The Swallow" werd opgericht.


Kampioensfoto 1949 3e klasse afdeling Zwolle

Staande van links naar rechts: R. v.d. Berg, M. Slager, L. Los, H. v. Dalen. H. Grit. Midden: A. Stoffels. Voor: T. Pit, Joh. de Vries, J. Beugeling, K. Dedden en J. Gaal.

In 1949 werd het eerste elftal kampioen van de 3e klasse afdeling Zwolle. De beslissingswedstrijd tegen MSC-3 werd gehouden op het terrein van Rood-Wit in Steenwijk.  Volgens de overlevering was dit het eerste en ook het laatste kampioenschap van het eerste elftal. De samenwerking met BWS was altijd goed. Soms werden er zelfs combinatie-elftallen gevormd. In 1971 werd voor het eerst over fusieplannen met BWS gesproken. Het idee om te fuseren was ook noodzakelijk, omdat café Stoffels ophield te bestaan.

BWS

In 1950 bestond behoefte om op Steenwijkerwold een nieuwe katholieke club op te richten. Tijdens de kerkdienst deelde pastoor Spruyt aan de gelovigen mee dat wie belangstelling had voor de nieuwe voetbalclub, op maandag 26 juni 1950 verwacht werd in het Patronaatsgebouw achter de kerk. Op deze avond meldden zich 32 nieuwe leden. Voorzitter werd J. v.d. Linden, secretaris L.J. Damhuis en penningmeester J. Bouma.

Pastoor Spruyt vroeg aan een aantal roomse boeren om een stuk grond beschikbaar te stellen voor de nieuw op te richten vereniging. Het verzoek van de pastoor was niet erg succesvol. Alleen de heer Smale uit de Voshoek bleek bereid om een stuk grond af te staan. Dit stuk land bleek echter één grote modderpoel te zijn. Als alternatief werd een weiland van Smale, gelegen aan de Oldemarktseweg, naast de Molensteeg, gehuurd. Voetballen op dit stuk land werd geen succes omdat er regelmatig koeienmest werd uitgestrooid. Gelukkig had de RK-kerk nog een stuk bouwland achter de hoek Molensteeg/Beeksteeg in eigendom. Voor 100 gulden per jaar mocht de nieuwe voetbalclub dit stuk land van de kerk huren. Op 29 september 1950 werd de club ingeschreven bij de KNVB onder de naam: Blauw Wit Steenwijkerwold (BWS). De KNVB wilde BWS eerst niet inschrijven omdat er op te korte afstand al twee andere voetbalclubs, namelijk V.V. Willemsoord en “The Swallow”, actief waren. Na bemiddeling van de Rooms Katholieke Sportbond ging de KNVB akkoord met de nieuwe vereniging.


1e elftal BWS 1950 Staande van links naar rechts:
M. Brandsma, P. Mars, N. Draaisma en F. Mosterman.Midden: W. Mars, J. Damhuis en C. Schokker. Voor: K. de Ruiter, Th.Hanema, J. de Vent, W. Blum en R. Plat. Staande pastoor Spruyt.


Genodigden en publiek bij de opening van het nieuwe veld op zondag 6 augustus 1951 in de Beeksteeg

VV Willemsoord was niet gelukkig met de nieuwe vereniging. De verwachting was dat het zou leiden tot een uittocht van (katholieke) leden naar de nieuwe club. Een tiental leden stapte inderdaad over naar BWS.

Voor de competitie werden twee senioren en één jeugdelftal ingeschreven. De eerste bal werd geschonken door pastoor Spruyt. De prestaties vielen behoorlijk tegen en als snel werd besloten dat kleermaker Jan Blum de nieuwe keeper moest worden. Het probleem was dat de nieuwe keeper organist was in de kerkdienst van 18.00 uur.  Ondanks hevige protesten uit de parochie, verplaatste pastoor Spruyt wegens algemeen belang de dienst naar 19.00 uur.

In 1955 kwam er een kleedkamer. Het was een oude directiekeet, die bij het nieuwgebouwde viaduct bij de Witte Paarden stond.


De nieuwe kleedkamer

Een man die een echte BWS-clubicoon genoemd kan worden is Hans de Ruiter.      In 1968 vierde hij dat hij voor de 300e maal in het eerst elftal van BWS uitkwam. Hans begon zijn voetbalcarrière bij V.V. Willemsoord. Op 15-jarige leeftijd werd hij lid van BWS. Vanaf zijn 16e tot zijn 39e jaar voetbalde hij in de verdediging van het eerste elftal. Gedurende zijn voetbalcarrière werd hij slechts éénmaal van het veld gestuurd. Dit was volgens hem onterecht.


Hans de Ruiter in 1968 na afloop van zijn 300e wedstrijd voor BWS

In 1971 werd, op initiatief van Theo Hof, gestart met het ophalen van oud papier. Het opgebrachte geld werd gebruikt voorde ontwikkeling van het jeugdvoetbal. In 1971 bracht het oude papier in totaal 1264 gulden op (575 €). In die tijd was het ophalen en recyclen van papier nog een bijzonderheid. In de loop van 50 jaar heeft dit initiatief van Theo Hof vele tienduidenden euro’s voor de club opgeleverd. In 1971 werden ook de statuten gewijzigd. Ook niet katholieken mochten nu bestuurslid worden.

Het nieuwe “Sportpark Steenwijkerwold”

Uit archieven blijkt dat er al in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw, al het idee bij de voormalige gemeente Steenwijkerwold leefde om in de buurtschap Kerkbuurt (nu Steenwijkerwold) een sportcomplex met een zwembad te bouwen.    Dit idee ging niet door omdat er om financiële redenen werd gekozen om het nieuwe zwembad te bouwen op de grens van de gemeenten Oldemarkt en Steenwijkerwold. Dit is de plaats waar nu zwembad ’t Tolhekke ligt. Er lagen in eerste instantie drie opties voor het nieuw te bouwen sportcomplex: aan de Bakkersteeg, Thijendijk en aan de Oldemarktseweg. De keuze viel op de huidige locatie naast de N.H.-kerk aan de Oldemarktseweg. De boerderij van Dirk Dedden moest hiervoor worden afgebroken. Op zondag 10 september 1972 werd onder grote publieke belangstelling de velden geopend met een wedstrijd tussen natuurlijk BWS en “The Swallow”. In december werd er begonnen met de bouw van de kantine en de sporthal. Er was haast geboden, omdat de gemeente Steenwijkerwold en Steenwijk per 1 januari 1973 zouden gaan fuseren. De gemeente Steenwijkerwold had meer financiële mogelijkheden dan het toen armlastige Steenwijk. Een sportcomplex van deze omvang was nooit realiseerbaar geweest na de gemeentelijke herindeling. De eerste elftallen van beide clubs gingen direct op de nieuwe velden spelen. Als kleedruimte werden voorlopig twee directieketen gebruikt. Op 10 augustus 1974 werd het complex feestelijk geopend door burgemeester Molendijk. De officiële opening vond plaats, buiten, naast de grote veldkei. De totale kosten van het hele complex bedroegen ongeveer twee miljoen gulden.  


Bouw sporthal en kantine 1973


Eerste elftal The Swallow bij de opening van het nieuw sportveld in 1973.
Van links naar rechts: H. Wardenier,  J. Tuit, E. Groen, J. Swaerdens, R. v. Rosmalen, A. Timmerman, A. Jongbloed, B. Timmerman, C, Bramsen en   K. Timmerman


Eerste elftal BWS bij de opening van het speelveld in 1973.
Staande van links naar rechts:
Hans de Ruiter, Arnold Damhuis, René Sloot, Paul Velner, Tonnie Hof, Henk Hanema en trainer Henk Klaster.
Voor: Arnold Kok, Johan Vonk, Bertus Meijerink, Kees Jongbloed en Henk Plat

 

De fusie

De fusiedatum van de nieuw opgerichte vereniging “SV Steenwijkerwold” zou 15 juni 1973 worden.

De oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging “SV Steenwijkerwold” vond plaats in café “De Witte Paarden”. Er waren in totaal 65 leden van beide verenigingen op die avond aanwezig. Voorzitter van de club werd Heije Wubs, een opbouwwerker in Noordwest Overijssel. Wubs was door de gemeente gevraagd om als neutraal voorzitter het fusieproces in goede banen te leiden. Het eerste voorlopige bestuur bestond uit: H. Wubs, voorzitter, P. Damhuis, secretaris, vice voorzitter J. v.d. Linden, commissieleden: A. Hanema, H. Madhuizen, M. Bronswijk en K. Buitenhuis. Als clubtenue werd gekozen voor de bekende rood-zwarte kleuren met twee zwarte strepen. De twee diagonale strepen staan, volgens de onlangs overleden oud-bestuurder Martin Bronswijk, voor de twee fuserende verenigingen.

Als nieuwe trainer werd benoemd Henk Klaster voor de afdeling zondag en Harry Wassink voor de zaterdagafdeling. Henk was al werkzaam als trainer van het 1e elftal van BWS. In het oprichtingsjaar bestond de vereniging uit 105 senioren, 190 jeugdleden en 200 donateurs.  

Heeft u meer interesse in de geschiedenis van SV Steenwijkerwold breng dan tijdens het jubileumweekend een bezoekje aan de kantine rond het thema “50 jaar SV Steenwijkerwold” dat in het feestweekend zal worden gehouden.

 

Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de archiefstukken van mijn oom Bertus Damhuis, en informatie van clubman Martin Bronswijk, die ik enkele weken voor zijn overlijden heb geïnterviewd.