Wordt lid van Dorpsbelang SteenwijkerwoldWordt lid van Dorpsbelang SteenwijkerwoldWordt lid van Dorpsbelang SteenwijkerwoldWordt lid van Dorpsbelang SteenwijkerwoldWordt lid van Dorpsbelang SteenwijkerwoldWordt lid van Dorpsbelang Steenwijkerwold

Wordt lid van Dorpsbelang Steenwijkerwold

Wordt lid van Dorpsbelang Steenwijkerwold

Download hier het Inschrijfformulier

 

 

 

 

 

Dorpsbelang Steenwijkerwold is opgericht in 1980 en zet zich in voor de leefbaarheid en het welzijn van Steenwijkerwold. De komende jaren staat Steenwijkerwold voor vele veranderingen. Dorpsbelang zet zich in om ‘de stem van het dorp’, welke door de vorig jaar gehouden optrommelactie naar voren is gekomen te laten horen via veel werkgroepen die zich bezighouden met de veranderingen in het dorp.

 

 

Hierbij een greep uit de activiteiten van de werkgroepen:
· Straatbeeld

· Woningbouw
· (Ouderen)zorg
· Voorzieningen & ondernemen

· Toekomst scholen

· Activiteiten (Sinterklaas, Dorpsfeest, Sint-Maarten etc.)

·Toerisme & recreatie

· Verkeersveiligheid

· Natuur & leefomgeving

· Verduurzaming

De actuele stand van zaken over bovenstaande activiteiten en de leden van het bestuur van Dorpsbelang kunt u vinden op www.steenwijkerwold.eu, hier vindt u ook de Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020-2030.

 

Activiteiten – ALV:

Naast het bevorderen van de leefbaarheid organiseert Dorpsbelang veel activiteiten voor jong en oud, waarvan het dorpsfeest in mei misschien wel het meest bekend is.

 

Een dorpsvereniging kan natuurlijk niet opereren zonder draagvlak in het dorp. Jaarlijks houden wij een ledenvergadering. Op deze vergadering informeren wij onze leden over de activiteiten en peilen we of de werkzaamheden van Dorpsbelang draagvlak heeft onder de leden en het dorp. Naast deze jaarlijkse bijeenkomst staat het bestuur van Dorpsbelang natuurlijk het hele jaar open voor ideeën en suggesties uit het dorp.

 

 

 

Lid worden?
Bent u nog geen lid van Dorpsbelang? Wordt dan nu lid. Des te meer leden, hoe luider de stem van het dorp klinkt bij overheden en instanties die invloed uitoefenen op het dorp. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €11.- per jaar.

 

U kunt lid worden door onderstaande machtiging in te vullen en in te leveren bij een van de bestuursleden van Dorpsbelang, u mag de ingevulde en ondertekende machtiging ook mailen naar info@dorpsblang.eu. De adressen van de bestuursleden vindt u op onze website.

 

Als u lid wordt ontvangt u 3 x per jaar de Woldkraante waarin allerlei nieuwtjes en weetjes over Steenwijkerwold staan. U en/of uw kinderen kunnen ook deelnemen aan verschillende activiteiten die door Ver. Dorpsbelang georganiseerd worden. De informatie over onze activiteiten vindt u in de Woldkraante.

 

Bestuurslid worden?

Het bestuur van Dorpsbelang is op zoek naar versterking van het team. Wilt u zich inzetten
voor Steenwijkerwold als bestuurslid, meldt u zich dan bij ons aan, dat kan per mail (info@steenwijkerwold.eu). Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om te kijken of u eerst een (paar) bestuursvergaderingen wilt bijwonen om door ons enthousiasme te worden aangestoken.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Ver. Dorpsbelang Steenwijkerwold

Hans Apperloo
(voorzitter)

Inschrijfformulierhttps://www.dorpsbelang.eu/uploaded/Inschrijfformulier.docTerug naar overzicht