LidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschap

Lidmaatschap

Opgave of wijzigingen bij:

Ronald Baron
St. Andreasstraat 18
8341 NC Steenwijkerwold
T: 0521 - 588305
email: ronaldbaron@dorpsbelang.eu

Kosten lidmaatschap:

 

Voor 1 juni

Na 1 juni, voor 31 december

Nieuw lid/donateur

€ 11,00

€ 7,00

Bij opzegging

€ 11,00

€ 11,00

Nieuwe inwoner in het navolgende jaar

€ 11,00

€ 11,00

 NB: u bent lid van 1 januari tot en met 31 december. Mocht in de voorjaarsvergadering (altijd medio maart) van een betreffend jaar besloten worden tot een contributieverhoging, dan gaat die verhoging met ingang van dat zelfde jaar in (ondanks publicatie van de vorige contributie in de februari editie van de Woldkraante van dat zelfde jaar).

 Jaarlijkse Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van Ver.Dorpsbelang Steenwijkerwold kan alleen per automatische incasso betaald worden. U kunt ons machtigen d.m.v. het invullen en ondertekenen van onderstaande machtiging. Lever deze machtiging dan in bij één van de bestuursleden.

Download hier het machtigingsformulier