Vereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te Steenwijkerwold

Vereniging Dorpsbelang te Steenwijkerwold 

Nieuws

De BANK moet naar Steenwijkerwold!!!

De stadsbank die moest wijken voor de herinrichting van de Markt in Steenwijk, komt terug. Steenwijkers mogen de plek kiezen uit twee locaties: de Vlodderbrug aan de Wetering (op de hoek van het Nationaal park De Weerribben) of het Woldplein in Steenwijkerwold. 
Hier kunt u stemmen voor...Steenwijkerwold natuurlijk.
uw stem uitbrengen

Foto's van de kinderochtend

Bijna 200 foto's van de kinderochtend klik hier om te genieten!!

Bouwkundige opname woningen i.v.m. gaswinning

INFORMATIEAVOND VRIJDAG 15 MAART A.S. IN HET DORPSHUIS IN VLEDDERVEEN

 

 

Hierbij willen wij u en al uw leden informeren over een door stichting GasDrOvF georganiseerde informatieavond.

 

Deze informatieavond zal, zoals in bijgevoegde brief wordt uitgelegd, gaan over een vrijwillige bouwkundige opname (nulmeting) van panden in de gemeente Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. Het gaat dan om panden die zich binnen een straal van 5 km van de randen van een gasveld bevinden.

 

Uw leden wonen of zijn gevestigd binnen een straal van 5 km vanaf de randen van 1 of meerdere gasvelden en dus ook in de invloedsfeer van eventuele gevolgen van deze gaswinning.

 

 

Bewonerscommissie maakt zich sterk...voor u!

Commissie bewoners huurwoningen

 

Deze commissie behartigt belangen van bewoners van huurhuizen van Stichting Woonconcept. Deze commissie heeft regelmatig overleg met zaken die nu spelen of in de toekomst gaan spelen en kent dus de zaken die voor u van belang zijn.