Vereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te SteenwijkerwoldVereniging Dorpsbelang te Steenwijkerwold

Vereniging Dorpsbelang te Steenwijkerwold 

Nieuws

Fraai glanzend pareltje van Dorpsbelang

Obstakelloop in Steenwijkerwold gaat op herhaling! 

Steenwijkerwold - ‘Een geweldige sfeer vorig jaar. Mensen stonden bij statafels langs de route een biertje te drinken en te barbecueën. Het was ook heerlijk weer’, zegt Rianne Daan. De Obstakelloop in Steenwijkerwold prijkt derhalve ook dit jaar op de agenda van het dorpsfeest. Er wordt gesproken van een pareltje van Dorpsbelang. Op zondag 19 mei gaan ze vanaf 13.30 uur op herhaling.

Nieuws van zwembad ’t Tolhekke.

Nieuws van zwembad ’t Tolhekke.

Na een periode waarin kritische geluiden over het zwembad de boventoon hebben gevoerd kunnen we gelukkig nu een ander geluid laten horen.

In de loop van het vorig seizoen hebben er wat wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Niet alleen andere personen, maar ook een andere visie. Deze laat zich in het kort als volgt samenvatten:

Algemene jaarvergadering 2019

Datum:                27 maart as.

Locatie:                Hoogthij

Aanvang:            20.00 uur

Bouwkundige opname woningen i.v.m. gaswinning

INFORMATIEAVOND VRIJDAG 15 MAART A.S. IN HET DORPSHUIS IN VLEDDERVEEN

 

 

Hierbij willen wij u en al uw leden informeren over een door stichting GasDrOvF georganiseerde informatieavond.

 

Deze informatieavond zal, zoals in bijgevoegde brief wordt uitgelegd, gaan over een vrijwillige bouwkundige opname (nulmeting) van panden in de gemeente Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. Het gaat dan om panden die zich binnen een straal van 5 km van de randen van een gasveld bevinden.

 

Uw leden wonen of zijn gevestigd binnen een straal van 5 km vanaf de randen van 1 of meerdere gasvelden en dus ook in de invloedsfeer van eventuele gevolgen van deze gaswinning.